Skolundersökningen om brott 2015. Teknisk rapport

Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts samt hur enkäten förändrats mellan datainsamlingen 2011 och 2015.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med denna tekniska rapport är att ge en mer utförlig beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

URN:NBN: SE: BRA-677

Rapport 2016:22

© Brottsförebyggande rådet 2016
Redaktör: Anna Frenzel

Kundkorg

Summa: