Skolundersökningen om brott 1995-2008. Teknisk rapport

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande fråga i samhällsdebatten. Denna rapport redogör för de metodologiska aspekterna av rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio (2010:6).
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Regelbunden undersökning

Brå ansvarar sedan år 1999 för Skolundersökningen om brott (SUB), i vilken elever i årskurs nio anonymt uppger sina erfarenheter av brott. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 1995 och fram till 2005. Därefter har undersökningen genomförts var tredje år. SUB utgör en central del i bedömningen av ungdomsbrottslighetens tillstånd i Sverige. Innehållet i undersökningen är omfattande, och syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll.

Målgrupp för rapporten är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio (2010:6).

Fakta om publikationen

Författare: Kerstin Nelander
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-407

Kundkorg

Summa: