Skolundersökningen om brott 2017 (teknisk rapport)

Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med denna tekniska rapport är att ge en mer utförlig beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll. Målgrupp för den tekniska rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna av undersökningen.

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-796

Rapport: 2018:16

© Brottsförebyggande rådet 2018
Redaktörer: Anna Frenzel och Sara Westerberg

Kundkorg

Summa: