Rapportomslag Nationella skolundersökningen om brott

Den nationella skolundersökningen om brott 1995-2005. Teknisk rapport

Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomsbrottsligheten är därför viktigt för Brå.


Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Metodologiska aspekter i fokus

Brå ansvarar sedan år 1999 för den nationella skolundersökningen, i vilken elever i årskurs nio anonymt uppger sina erfarenheter av brott. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 1995 och utgör en central del i bedömningen av ungdomsbrottslighetens tillstånd i Sverige. Innehållet i den nationella skolundersökningen är omfattande, och syftet med denna rapport är att ge en beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll.

Målgrupp för rapporten är läsare med specialintresse i de metodologiska aspekterna av undersökningen. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till Brå-rapporterna 2006:7 respektive 2007:30.

Fakta om publikationen

Författare: Robert Svensson, Li Eriksson
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-302

Kundkorg

Summa: