Skolundersökningen om brott 2021 (teknisk rapport)

Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

Fakta om publikationen

Författare: Sofia Axell

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1071

Rapport 2022:6