Misstänkta personer 2020

Slutlig statistik

Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brotts­utredande myndighet under referensåret, och för vilka misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre.

Syftet med statistiken är att redovisa nivån, strukturen och utvecklingen för de personer som misstänks för brott. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under redovisningsperioden. Statistikens ändamål är att ge en över­gripande bild som kan användas för insyn i, granskning av och uppföljning av de brotts­utredande myndigheternas verksamheter samt som underlag för utredningsverksamhet och forskning.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-955

Tips på andra rapporter