Användningen av brottskoder

Användningen av brottskoder

En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

En undersökning av tillämpningen av brottskoder hos registrerande myndigheter.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kvalitetsstudie 1

Brottsstatistiken bygger på två lika viktiga bitar information; brottskoden och brottsantalet. Brottskoden ger information om vilken typ av brott som har begåtts, medan brottsantalet ger information om hur många brott som begåtts. Tillsammans utgör de underlag till statistiken över anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer.

I dag finns det cirka 400 olika aktiva brottskoder som var och en motsvarar en brottslig händelse, till exempel misshandel av pojke 0—6 år, bilstöld etc. Brottskoden är avgörande för hur en händelse som registreras som ett anmält brott hos polisen och åklagare m.fl. kommer att redovisas i brottsstatistiken. Beroende på vilken brottskod som väljs avgörs hur den aktuella händelsen kategoriseras i statistiken.

Ett av Brå:s huvuduppdrag är att producera den officiella kriminalstatstiken. Till detta uppdrag ingår att redovisa statistikens kvalitet och verka för att viktiga kvalitetsaspekter studeras samt genomlyses och slutligen förbättras. Som ett led i detta arbete har Brå genomfört en undersökning av tillämpningen av brottskoder hos registrerande myndigheter.

Brottskoden är en av de två centrala byggstenarna i brottsstatistiken och syftet med studien är i första hand att skatta felkodningsfrekvenser i brottsstatistiken, men studien ska även skapa ett underlag för analys och förbättring av brottskodningen.

Referensmaterial

Fakta om publikationen

Författare: Anton Färnström
Publikationsår: 2012
Antal sidor: 55

ISSN 1100-6676
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-481

Kundkorg

Summa: