Omslag: Kriminalstatistik 2012

Kriminalstatistik 2012

Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Anmälda brott Pdf, 4 MB.

Innehåller uppgifter om anmälda brott fördelade efter brottstyp, månad för anmälan, antal brott och region. I en tabell redovisas även antalet anmälda fall och antal brott per 100 000 av medelfolkmängden.

Uppklarade brott Pdf, 4 MB.

Innehåller uppgifter om brott som klarats upp fördelade efter brottstyp och uppklaringsgrund. Även uppgifter om uppklaringsprocent och personuppklaringsprocent redovisas.

Personer misstänkta för brott Pdf, 6 MB.

Innehåller antalet personer som misstänkts för brott fördelade efter kön, ålder, brottstyp och antalet brott personen misstänkts för under året. Även de misstänkta personernas brottsdeltagande redovisas. Vidare redovisas antalet anhållanden, häktningsframställningar och häktade personer.

Personer lagförda för brott Pdf, 6 MB.

Innehåller uppgifter om personer som fällts till ansvar i brottmål vid tingsrätt, personer som godkänt strafföreläggande och personer som meddelats åtalsunderlåtelse. Dessutom redovisas personer som godkänt föreläggande om ordningsbot. Personerna redovisas efter brottstyp, påföljd och fängelsetid samt efter kön, ålder och region.

Kriminalvård Pdf, 4 MB.

Innehåller uppgifter om personer som verkställt påföljder inom kriminalvården. Tabellerna innehåller uppgifter om beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalter och häkten, antal personer som intagits i anstalt respektive frigivits från anstalt, rymningar och permissioner samt övervakningar inom frivården. Personerna redovisas efter brottstyp, strafftidens längd, kön och ålder.

Återfall i brott Pdf, 4 MB.

Innehåller uppgifter om personer som lagförts för brott och som återfallit i brott, vilket konstaterats genom en ny lagföring. Personerna som återfallit i brott redovisas efter brott, påföljd, kön, ålder och antal tidigare lagföringar. Statistiken redovisar återfall i brott för en ettårig och en treårig uppföljningsperiod.


Fakta om publikationen

Redaktör: Pauli Mörk
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 242

Rapport: 2013:18
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-14-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-519

Kundkorg

Summa: