Misstänkta personer 2018

Slutlig statistik

Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet under referensåret och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller högre grad.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med statistiken är att redovisa nivån, strukturen och utvecklingen för de personer som misstänks för brott. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under redovisningsperioden. Statistikens ändamål är att tillhandahålla en bild av de misstänkta personerna som kan användas för insyn i, granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter samt som underlag för utredningsverksamhet och forskning.

Fakta om publikationen

URN: NBN: SE: BRA-813
© Brottsförebyggande rådet 2019

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: