Anmälda brott
Utveckling per månad under innevarande år
Preliminär statistik