Misstänkta personer
Misstänkta personer efter antal brott de misstänks för under året, ålder och kön
Slutlig statistik