Handlagda brottsmisstankar
Handlagda brottsmisstankar efter typ av handläggning, antal och andel lagförda brottsmisstankar, borttstyp och kön
Slutlig statistik