Misstänkta personer
Misstänkta personer efter antal brott de misstänks för under året, brottskategori och kön
Slutlig statistik