Handlagda brott
Handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av handläggning
Slutlig statistik