Handlagda brott
Handlagda brott efter om misstänkt person för brottet funnits eller ej och typ av handläggning
Slutlig statistik