Personer lagförda för brott
Bötespåföljder efter huvudbrott och böternas art och storlek
Slutlig statistik