Personer lagförda för brott 2021

Slutlig statistik

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Antalet lagföringsbeslut påverkas ytterst av hur många brott som anmälts till och handlagts av polis och åklagare tidigare i rättskedjan. För att tolka förändringar i lagföringsstatistiken bör man därför ta hänsyn till förändringar i antalet anmälda och uppklarade/handlagda brott.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2023

urn:nbn:se:bra-1048

Tips på andra rapporter