Personer lagförda för brott 2016

Slutlig statistik

I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Antalet lagföringsbeslut påverkas ytterst av hur många brott som anmälts till och handlagts av polis och åklagare tidigare i rättskedjan. För att tolka förändringar i lagföringsstatistiken bör man därför ta hänsyn till förändringar i antalet anmälda och uppklarade/handlagda brott.

Se även Statistiken över personer lagförda för brott

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-711
© Brottsförebyggande rådet 2017

Enheten för rättsstatistik

Kundkorg

Summa: