Rapportomslag Narkotikastatistik 2009

Narkotikastatistik 2009

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik. Narkotikastatistik 2009 redovisar statistik över personer lagförda för narkotikabrott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Flera återkommande rapporter

Förutom Narkotikastatistik publiceras årligen rapporten Kriminalstatistik med statistik över anmälda brott, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Vid sidan av den officiella kriminalstatistiken publicerar Brå dessutom följande regelbundet återkommande statistikpublikationer:

  • Brottsutvecklingen i Sverige med fortlöpande analyser av kriminalstatistiken med mera.
  • Nationella trygghetsundersökningen (NTU) med resultaten från undersökningar om allmänhetens utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet med mera.
  • Hatbrottsstatistik, som är en sammanställning av polisanmälningar av brott där det i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Ungdomar och brott, med resultat från undersökningar om högstadieelevers egenrapporterade brottslighet och utsatthet för brott.

Fakta om publikationen

Redaktör: Charlotta Lindström
Publikationsår: 2010

Rapport: 2010:16
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-61-2
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-414

Kundkorg

Summa: