Rapportomslag Kriminalstatistik 2008

Kriminalstatistik 2008

Här redovisas uppgifter om bland annat antal anmälda brott och lagförda personer, för år 2008. Kriminalstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Statistiken presenteras i sex kapitel

Anmälda brott innehåller uppgifter om anmälda brott fördelade efter brottstyp, månad för anmälan, antal brott och region. I en tabell redovisas även antalet anmälda fall och antal brott per 100 000 av medelfolkmängden.

Uppklarade brott innehåller uppgifter om brott som klarats upp fördelade efter brottstyp och uppklaringsgrund. Även uppgifter om uppklaringsprocent och personuppklaringsprocent redovisas.

Personer misstänkta för brott innehåller antalet personer som misstänkts för brott fördelade efter kön, ålder, brottstyp och antalet brott personen misstänkts för under året. Även de misstänkta personernas brottsdeltagande redovisas. Vidare redovisas antalet anhållanden, häktningsframställningar och häktade personer.

Personer lagförda för brott innehåller uppgifter om personer som fällts till ansvar i brottmål vid tingsrätt, personer som godkänt strafföreläggande och personer som meddelats åtalsunderlåtelse. Dessutom redovisas personer som godkänt föreläggande om ordningsbot. Personerna redovisas efter brottstyp, påföljd och fängelsetid samt efter kön, ålder och region.

Kriminalvård innehåller uppgifter om personer som verkställt påföljder inom kriminalvården. Tabellerna innehåller uppgifter om beläggningssituationen vid kriminalvårdsanstalter och häkten, antal personer som intagits i anstalt respektive frigivits från anstalt, rymningar och permissioner samt övervakningar inom frivården. Personerna redovisas efter brottstyp, strafftidens längd, kön och ålder.

Återfall i brott innehåller uppgifter om personer som lagförts för brott och som återfallit i brott, vilket konstaterats genom en ny lagföring. Personerna som återfallit i brott redovisas efter brott, påföljd, kön, ålder och antal tidigare lagföringar. Statistiken redovisar återfall i brott för en ettårig och en treårig uppföljningsperiod.

För att underlätta tolkningen av statistiken innehåller publikationen läsanvisningar med kvalitetsdeklaration och teckenförklaringar till tabellerna, sammanfattning och översikt över rättsprocessen samt en bilaga med definitioner och begrepp.

Fakta om publikationen

Redaktör: Leif Peterson
Publikationsår: 2009

Rapport: 2009:17
Publikationsnummer: ISBN 978—91—86027—36—0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-369

Kundkorg

Summa: