Grov fridskränkning 

Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget.

Varje år görs runt 1 500 polisanmälningar om grov fridskränkning, varav de flesta rör barn som blivit utsatta för upprepat våld och ofredande av en förälder. Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktäriserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation misstänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i sammanhanget. I uppdraget ingår även att analysera rättsväsendets hantering av grov fridskränkning, från anmälan till dom. I det ingår att beskriva skälen till att en stor andel av de anmälda brotten inte leder till lagföring och vad som skulle kunna förbättra utfallet. För att besvara uppdragets frågor kommer vi bland annat att gå igenom anmälningar, utredningar och domar om grov fridskränk ning. Vi kommer också att intervjua representanter för både rättsväsendet och socialtjänsten.

Redovisning: Senast den 15 juni 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter, kommuners socialtjänst och frivilligorganisationer som arbetar mot våld i familjen.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporterna nedan.