Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 74 träffar

 1. Brå ska beskriva de hatbrottsmarkerade polisanmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022

 2. Brå ska studera hur bolag används som brottsverktyg av aktörer i den kriminella miljön, inklusive hur dessa aktörer genom bolagen tillförskansar sig offentliga medel.

 3. Regeringen uppdrar åt Brå att vidta förberedelser inför inrättandet av en central stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer.

 4. Att på alla sätt förebygga den typ av grovt våld som under senare tid eskalerat och getts nya uttryck är av högsta prioritet.

 5. Det mest angelägna brottslighetsrelaterade problemet, och som kräver intensiva insatser, gäller unga i eller på väg in i gängkriminalitet.

 6. Brå har under 2022 och 2023 haft ett regeringsuppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Uppdraget ska slutredovisas den 10 juni 2024. Brå kommer dock att på eget initiativ fortsätta det arbetet.

 7. Brås stöd ska stärka kommunernas förmåga att uppfylla lagen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. En förutsättning för en bra implementering av lagen är en god kännedom om den hos olika kommunala funktioner och kommunernas samarbetsparter.

 8. Brå ska studera om straffskärpningen för mord har haft någon effekt i fall som rör mord mot närstående och inom kriminella nätverk.

 9. Brå ska utvärdera lagändringarna som rör återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning och inför frigivning samt utökat kontroll och stöd vid skyddstillsyn.

 10. Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera brott och otrygghet på landsbygden.

 11. Brå ska studera vilka brott och sysslor som tenderar att utföras av kvinnor och flickor som är delaktiga i kriminella nätverk, och undersöka vilka överväganden, strukturer och normer som ligger till grund för könsskillnaderna.

 12. För att säkerställa att Brå kan fortsätta att publicera den officiella registerbaserade kriminalstatistiken utan hinder och med bibehållen kvalitet behöver myndigheten anpassa det interna produktionssystemet till de systemändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendet.

 13. Brå ska göra en förnyad uppföljning och analys av tillämpningen av de reformeringar av lagstiftningen om våldtäkt som infördes den 1 juli 2018, den så kallade samtyckeslagstiftningen.

 14. Brå ska ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott.

 15. Brå ska på uppdrag av regeringen stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.