Narkotikamarknader

Brå ska, på uppdrag av regeringen, kartlägga narkotikamarknader i Sverige.

För cirka femton år sedan beskrev vi narkotikamarknaderna i tre rapporter (Brå 2005:11, Brå 2007:4, Brå 2007:7). På uppdrag av regeringen ska vi nu ta fram en mer aktuell bild. Den nya studien ska omfatta både öppen narkotikahandel och handel över internet. I uppdraget ingår att redogöra för marknadernas organisationsformer och aktörer. Vi ska också belysa kopplingarna mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Analyserna ska även visa på hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder kan stärkas för att minska tillgången till narkotika. Studien kommer att baseras på en genomgång av ärenden och på intervjuer.

Redovisning: 1 september 2021.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: 2019
  • Redovisningsår: 2021

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.