Rapportomslag Narkotikabrottslighetens organisationsmönster

Narkotikabrottslighetens organisationsmönster

Den organiserade brottsligheten har på senare tid fått allt större uppmärksamhet och många bedömare menar också att denna typ av brottslighet riskerar att öka sitt inflytande i samhället.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Flerdimensionell brottslighet

Narkotikabrottslighetens drivkraft är pengar. Den är organiserad i nätverk, både täta och glesa, och projektliknande organisationer som finns över hela landet och verkar över gränserna. Den är djupt förankrad i det kriminella samhället och dess informella regelsystem. Brottsligheten är inriktad mot smuggling, distribution och försäljning i det öppna samhället. Narkotikabrottsligheten är mångsidig, mångkulturell och multinationell.

I rapporten beskrivs och analyseras denna brottslighet och avslutas med förslag till offensiva åtgärder.

Rapporten har tagits fram av Brottsförebyggande rådet (Brå) tillsammans med Stockholms universitet. Arbetet har delfinansierats med forskningsmedel från MOB (Mobilisering mot narkotika).

Fakta om publikationen

Författare: Lars Korsell, Anita Heber, Bill Sund, Daniel Vesterhav
Publikationsår: 2005

Rapport: 2005:11
Publikationsnummer: ISBN 91-38-32220-X
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-175

Kundkorg

Summa: