Anmälda brott första halvåret 2022

Preliminär statistik för första halvåret 2022

Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2022. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

  • Under första halvåret 2022 anmäldes totalt 685 624 brott, vilket var 6 procent färre än under motsvarande period 2021.
  • Förutom stöld- och tillgreppsbrott, som i stort var oförändrat, minskade antalet anmälda brott för samtliga övriga brottskategorier under första halvåret 2022 jämfört med första halvåret 2021. Minskningarna låg i intervallet -1 procent (Övriga brott) till -15 procent (Skadegörelsebrott).

Anmälda brott som ökade och minskade under första halvåret 2022

Procentuella förändringar av antalet anmälda brott mellan första halvåret 2021 och första halvåret 2022.

*) Övriga brott utgörs av de brott som inte ingår i någon av de andra kategorierna. Det är bland annat bidragsbrott, smugglingsbrott, alkoholbrott, miljöbrott och överträdelse av besöksförbud.

Anmälda brott som ökade och minskade under första halvåret 2022

Procentuella förändringar av antalet anmälda brott mellan första halvåret 2021 och första halvåret 2022.

*) Övriga brott utgörs av de brott som inte ingår i någon av de andra kategorierna. Det är bland annat bidragsbrott, smugglingsbrott, alkoholbrott, miljöbrott och överträdelse av besöksförbud.

Brott mot person

  • För första halvåret 2022 anmäldes 138 740 brott mot person (3–7 kap. BrB), en minskning med −6 procent (-8 765 brott) jämfört med första halvåret 2021.
  • Antalet anmälda misshandelsbrott uppgick till 39 892 brott, motsvarande en ökning med 2 procent (+931 brott), Misshandel mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 93 brott (-1 %), till 13 693 brott, samtidigt som misshandel mot män i samma ålder ökade med 1 106 brott (+8 %), till 14 360 brott. Misshandel mot barn i åldern 0–17 år minskade med 82 brott (-1 %), till 11 839 brott.
  • Under första halvåret 2022 anmäldes det 4 482 våldtäktsbrott, en ökning med 92 brott (+2 %) jämfört med motsvarande period 2021. Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 143 brott (-6 %), samtidigt som de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre ökade med 25 brott (+21 %). Antalet anmälda våldtäktsbrott mot barn i åldern 0–17 år ökade med 210 brott (+11 %).

Övriga brott

  • Under det första halvåret 2022 anmäldes 90 311 bedrägeribrott¹ (9 kap. BrB). Det var en minskning med 6 561 brott (−7 %) jämfört med första halvåret 2021.
  • För första halvåret 2022 anmäldes totalt 11 679 rattfylleribrott, vilket var en minskning med 54 brott jämfört med första halvåret 2021. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, minskade med 1 547 brott (−19 %) till 6 594 anmälda brott.
  • Under det första halvåret 2022 anmäldes 57 758 narkotikabrott, vilket var en minskning med 4 551 brott (−7 %) jämfört med första halvåret 2021.

¹) Exklusive bidragsbrott.

Stöld- och tillgreppsbrott

  • Under första halvåret 2022 anmäldes 184 784 stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. BrB), vilket var 917 brott fler (±0 %) jämfört med första halvåret 2021.
  • De anmälda bostadsinbrotten minskade med 603 brott (−11 %), till 5 130 anmälda brott. Av dessa uppgick villainbrotten till 2 563 brott, vilket var en minskning med 245 brott (−9 %), och lägenhetsinbrotten till 2 567 brott, en minskning med 358 brott (−12 %).

Om statistiken

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket eller Ekobrottsmyndigheten. Anmälda brott inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts i samhället. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisningsperioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som tas fram med en längre produktionstid.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1066

Tips på andra rapporter