Anmälda brott 2022

Prelimär statistik

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Den statistik som redovisas här är preliminär och framställd med en kortare produktionstid, vilket innebär att en mindre andel av de brott som anmälts under redovisningsperioden inte har hunnit komma med i statistiken. Dessa brott fångas dock upp och redovisas i den slutliga årsstatistiken, som publiceras den 30 mars.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2023

urn:nbn:se:bra-1088

Tips på andra rapporter