Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

Förra året redovisade Brå Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som då avsåg valåret 2022.

I undersökningen beskrivs förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2022, i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och regionfullmäktige samt riksdag. Undersökningen redogör även för oro samt konsekvenser av utsatthet. Under 2024 fortsätter Brå arbetet med att sprida och kommunicera resultatet från förra årets publicering. Brå arbetar även med att löpande förvalta och kvalitetssäkra statistiken, eftersom PTU ingår i den officiella statistiken.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande

PTU 2023 finns redovisat i rapporten nedan.