Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt
förtroendevalda under valåret 2022.

I Politikernas trygghetsundersökning (PTU) beskrivs förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag. Undersökningen redogör även för oro samt konsekvenser av utsatthet.

Redovisning: 9 november 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

PTU 2023 finns redovisat i rapporten nedan.