Kartläggning av grövre våldsbrott i skolan

Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

År 2009 publicerade Brå en studie om det grövre våldet som sker i skolan. År 2022 fick Brå i uppdrag av regeringen att genomföra en ny kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Kartläggningen analyserar uppgifter om skolvåld från bland annat surveyundersökningar, polisanmälningar och förundersökningsmaterial. Studien beskriver även vilka som begår våldet i skolan, hur våldet yttrar sig och vem det riktas mot för att ytterligare kunna stärka det förebyggande arbetet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, skolan, kommuner och andra brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporterna nedan.