Forskning om socioekonomiska faktorer och brott

Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning av svensk och internationell forskning om socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet. Kunskapssammanställningen ska omfatta befintliga nationella och internationella studier på området och syftar till att ge en samlad bild av kopplingarna mellan socioekonomiska faktorer och risken för brottslighet.

Redovisning: Senast den 1 mars 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Kriminalvården och brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.