Den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten – resurser, resultat och verksamhetsbehov. En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt öka antalet anställda med 10 000 fram till och med år 2024. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Denna delredovisning svarar mot uppdraget att kartlägga resursanvändningen inom Polismyndigheten och hur kapaciteten i termer av faktiskt tillgängliga resurser utvecklats vad gäller den forensiska verksamheten. Vi kommer också att analysera betydelsen av olika resultat- och verksamhetsindikatorer och göra en bedömning av resursökningarnas betydelse för verksamheten.

Redovisning: Senast den 24 mars 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och andra myndigheter inom rättsväsendet.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.