Utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram statistik över utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroendet för rättsväsendet i utsatta områden.

Det ska göras både baserat på den områdesindelning av utsatta områden som Polismyndigheten tar fram och använder samt de områdestyper som Delegationen mot segregation (Delmos) redovisat inom ramen för sitt uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige. Statistiken ska både beskriva utvecklingen i utsatta områden och möjliggöra jämförelser med andra områden.

Redovisning: Senast den 31 oktober 2022.

Länka här

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.