Kvalitetssäkring av anmälda misshandelsbrott

Brå har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad kvalitetsgranskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott, där brister i registreringen har kunnat konstaterats i insamlade grunddata.

Syftet med studien är att kunna publicera tillförlitliga skattningar av nivån och utvecklingen för de anmälda misshandelsbrotten 2019–2021 i den sammanställning som görs i samband med publiceringen av årlig statistik.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.