Bakgrundsinformationen i NTU

Brå ska analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i NTU i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, samt deras trygghet och förtroende för rättsväsendet.

Regeringen har, som en del av handlingsplanen om att stärka hbtqi-personers lika rättigheter, gett ett uppdrag till Brå. Enligt uppdraget ska Brå analysera möjligheterna att komplettera bakgrundsinformationen i NTU i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, samt deras trygghet och förtroende för rättsväsendet. I samband med det utreder Brå även möjligheten att på samma sätt komplettera bakgrundsinformationen i NTU vad gäller övriga diskrimineringsgrunder.

Redovisning: Senast den 1 juni 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.