Parallella samhällsstrukturer

Regeringen har gett Brå i uppdrag att öka kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer, och den brottslighet som är förknippad med sådana strukturer, kan identifieras på lokal nivå och vilka motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer.

De aktuella strukturerna inkluderar kriminella och släktbaserade nätverk såsom klanstrukturer. I uppdraget ingår att ta fram ett stödmaterial riktat till lokala aktörer om vilka motåtgärder som kan tas fram utifrån den lokala problembilden. Uppdraget genomförs på Brå i samverkan mellan den kunskapsstödjande verksamheten och forskningsverksamheten.

Redovisning: 10 juni 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen samt regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.