Afrofobiska hatbrott

Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

Studien ska belysa den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt afrofobi. Med hjälp av polisanmälningar med hatbrottsmotiv och intervjuer med brottsutsatta ska vi bland annat beskriva i vilka kontexter som afrofobiska hatbrott begås i Sverige och vilka typer av brottsliga handlingar det rör sig om. Studien ska även belysa hur den här typen av brottslighet upplevs av de utsatta och vilka brottslighetens konsekvenser är för dessa personer. I uppdraget ska vi inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Redovisning: Senast den 25 november 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, brottsförebyggande aktörer, berörda organisationer och aktörer inom civilsamhället.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.