Din sökning välfärdsbrott gav 31 träffar

 1. Välfärdsbrott

  Välfärdsbrott Brottslighet som riktas mot välfärdssystemets ekonomiska utbetalningssystem och centrala beslutsprocesser kallas ibland för välfärdsbrott. Kommuner, regioner och myndigheter behöver arbeta aktivt för att förebygga och motverka

 2. Att arbeta kunskapsbaserat mot välfärdsbrott

  ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ Att arbeta kunskapsbaserat mot välfärdsbrott 29 januari, 2024 I många kommuner och regioner finns en stor vilja att arbeta mot välfärdsbrott, till exempel bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Att arbeta

 3. Webbinarium om välfärdsbrott

  Webbinarium om välfärdsbrott 27 april 29 mars, 2022 Brottsförebyggande rådet och Center mot våldsbejakande extremism bjuder in till webbinarium med utgångspunkt i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fusk och oegentligheter bland

 4. Välfärdsbrott mot kommuner och regioner

  Välfärdsbrott mot kommuner och regioner Fel och oegentligheter bland företag och föreningar Kommuner och regioner köper sedan 1990-talet in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. I

 5. Välfärdsbrott mot kommun och region

  Välfärdsbrott mot kommun och region Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område. Det handlar bland annat om brott som

 6. Crime Proofing

  Crime Proofing Brå ska, inom ramen för myndighetsnätverket MUR, leda en arbetsgrupp och ta fram en mall för att göra crime proofing-analyser. Brå har under 2023 påbörjat ett uppdrag i myndighetsnätverket MUR, Motståndskraft hos utbetalande och

 7. Nacka kommun kraftsamlar mot välfärdsbrottsligheten

  Emrah Ercin och Jan Landström, säkerhetsstrateger på Nacka kommun Nacka kommun kraftsamlar mot välfärdsbrottsligheten 20 februari, 2024 Under 2023 genomförde Nacka kommun en kartläggning för att identifiera kommunens förmåga att förhindra

 8. Säkrare föreningsbidrag i Linköping genom crime proofing

  Säkrare föreningsbidrag i Linköping genom crime proofing 9 april, 2024 Crime proofing är en analysmetod för att säkerställa att lagar och regelverk skyddas mot brott, fusk och oegentligheter. Linköpings kommun har, med stöd av Brå, använt metoden för

 9. Kommuner mot brott

  Kommuner mot brott Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete innebär att varje kommun ska bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och säkerställa organisatoriska förutsättningar för det. Målet är att minska brottsligheten

 10. Det brottsförebyggande arbetet i Sverige

  Det brottsförebyggande arbetet i Sverige Nuläge och utvecklingsbehov 2024 Brå tar årligen fram en övergripande bild hur det brottsförebyggande arbetet i Sverige bedrivs och utvecklas på lokal, regional och nationell nivå. Brå har i uppdrag av