Crime Proofing

Brå ska, inom ramen för myndighetsnätverket MUR, leda en arbetsgrupp och ta fram en mall för att göra crime proofing-analyser.

Brå har under 2023 påbörjat ett uppdrag i myndighetsnätverket MUR, Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, med att leda en arbetsgrupp och ta fram en mall för att göra crime proofing-analyser. Under 2024 kommer Brå slutföra mallen och förvalta den samt, i samarbete med andra myndigheter i MUR, lansera och sprida arbetet till myndigheter, regioner och kommuner.

Redovisas i april 2024.

Om MUR

MUR är en frivillig nätverksorganisation mellan myndigheter som startades för att intensifiera och utveckla arbetet mot välfärdsbrott. De deltagande myndigheterna är överens om att stärka att ytterligare samverkan behövs för att stärka arbetet mot missbruk och brott mot välfärdssystemen. MUR ska verka för att utveckla myndigheternas förmåga att förhindra, identifiera och stoppa missbruk och brott mot välfärdssystemen, på kort och lång sikt. MUR ska också värna och stärka legitimiteten och förtroendet för välfärdssystemen.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, kommuner samt de 24 myndigheter som ingår i MUR.Startår: 2023.
  • Samarbetspartners: Myndighetsnätverket MUR
  • Startår: 2023
  • Redovisningsår: 2024