Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet låter ofta komplicerat men handlar i slutändan om att få ut eller behålla pengar som man inte har rätt till. Det kan handla om skatter som inte betalas, felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen eller bedrägerier.

Brottsligheten förutsätter många gånger att man verkar via verksamheter som bedrivs i samhället som exempelvis som företag eller föreningar. Det är samhällets aktörer som har kontroll över samhällets verksamheter och med ganska små medel kan man förhindra att kriminella får de verktyg som de behöver för att begå brott. Att förebygga ekonomisk brottslighet kan exempelvis handla om träffsäker tillsyn och kontroll eller att ställa krav vid upphandling eller uppföljning.

Forskning & analys

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till bedrägerier, penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet.

Statistik

Statistik som visar hur brottsligheten har utvecklats under den senaste tioårsperioden.

Rapporter från Brå

Intyg, som exempelvis identitetshandlingar, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, läkarintyg eller studieintyg är mycket viktigt för att komma in i välfärdssystemet. De avgör vilka bidrag och ersättningar som kan fås och hur höga beloppen blir. Oseriösa aktörer kan förfalska, manipulera, köpa eller föra in felaktiga uppgifter på intygen. Varningssignaler som kan avslöja felaktiga intyg är:

  • Tecken på kopiering: sneda linjer, pixling eller otydlig logga
  • Säkerhetsdetaljer som är svåra att tyda
  • Uppgifter från olika källor är inte samstämmiga eller muntligt lämnade uppgifter eller iakttagelser vid besök på ”fältet” avviker från intyget
  • Uppgifter om exempelvis lön eller arbetstid är orimliga

I Brås rapport Intyget som dörr öppnare ges både kunskap om hur intyg används i ekonomisk brottslighet och konkreta råd och tips hur den här typen av brott kan förebyggas.

stöd från andra myndigheter

Ekobrottsmyndigheten

Kommunen har stor möjlighet att påverka ekonomisk brottslighet. Bland annat genom träffsäkra kontroller som förhindrar och upptäcker kriminalitet. Eller genom att ställa krav på och återkommande följa upp leverantörernas seriositet. I klippet här här ovanför kan du höra Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten berätta om kommunens möjligheter.

Skatteverket

Skatteverket har sammanfattat konkreta tips och råd som lokala brottsförebyggande aktörer kan använda för att motverka välfärdsbrott inom personlig assistans. Stödet innehåller exempel på varningssignaler och exempel på kontroller och åtgärder.

FILM FRÅN Råd för framtiden 2022

Hur kan kommuner arbeta förebyggande mot välfärdsbrott?

Det händer att företag och föreningsverksamhet används som brottsverktyg i ekonomisk brottslighet. Därför satsas alltmer på att förebygga sådan så kallad välfärdsbrottslighet, och kommunerna har en viktig roll i detta arbete. Hur kan kommunerna arbeta för att minska risken för välfärdsbrott?

Webbinarium

Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – fusk och oegentligheter bland företag och föreningar

Brå och CVE anordande ett webbinarium med utgångspunkt i rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner – Fusk och oegentligheter bland företag och föreningar. Från april 2022.

Del 1. Johanna Skinnari och Henrik Angerbrandt från Brå presenterar rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner.

Ladda ner presentationen Pdf, 214 kB.

Ytterligare frågor från presentationen Pdf, 104 kB.

Del 2. Christel Lindström Kjölås från Skatteverket presenterar två metodstöd som kommuner och regioner kan ha nytta av för att förebygga brott som rör personlig assistans och föreningsbidrag.

Ladda ner presentationen Pdf, 337 kB.

Del 3. Framgångsrikt kommunalt och regionalt arbete. Tre exempel: Linnéa Graaf, Region Stockholm om regionernas roll i att identifiera välfärdsbrott; Karin Göras, Rättviks kommun om personassistans: Rebecka Olofsson, Malmö stad om föreningsbidrag.

Del 4. Panelsamtal: Hur arbetar vi, vad behöver göras och vad fattas? Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Centrum mot våldsbejakande extremism medverkar.

Webbinarium

Hur kan vi med hjälp av tillsyn förebygga ekonomisk brottslighet?

I många kommuner förekommer ekonomisk brottslighet av olika slag och denna typ av brottslighet kan i vissa fall vara mer omfattande än vad man tror. I webbinariet deltar Magnus Råsten, Ekobrottsmyndigheten; Britt Marie Talonpoika, Polismyndigheten (Södertälje) och Ulrica Olsson, Polismyndigheten (Södertälje). Moderator Karin Svanberg, Brå. Från maj 2019.

Lokalt exempel

Malmö stads satsning mot välfärdsbrott

I Malmö driver miljöförvaltningen tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter gemensam tillsyn. Det har visat sig vara framgångsrikt för att motverka oseriösa aktörer inom såväl bygg, livsmedel som nöjesbranschen. Följ länken till stadens samlingssida över insatser som görs för att förebygga ekonomisk brottslighet.

PÅGÅENDE PROJEKT PÅ BRÅ

Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vikt vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken. Brå och Ekobrottsmyndigheten (EBM) har därför initierat ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla en metodik för analys av brottsproblem som sin tur kan vara underlag för utformningen av förebyggande åtgärder.

FILM FRÅN Råd för framtiden 2021

Att förebygga och upptäcka välfärdsbrott lokalt – erfarenheter från fältet

I detta seminarium från konferensen Råd för framtiden 2021 får vi veta vilka typer av välfärdsbrott kommuner och regioner kan drabbas av. Hur vet organisationen att den är drabbad? Vad krävs för att stärka dess förmåga att upptäcka brotten? Hur kan de förebyggas? Dessutom diskuteras erfarenheter av att utreda och polisanmäla brotten.