Nationella trygghets­undersökningen 2019

Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. Underlaget utgörs av cirka 73 500 personer som genom post och webbenkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

ISBN: 978-91-88599-19-3
Pris för tryckt rapport 365 SEK inkl. moms
Lägg till
Symbolen för Sveriges officiella statistik

Från och med 2019 ingår NTU i Sveriges officiella statistik. Resultaten från tidigare mättillfällen är dock producerade utifrån samma kvalitetskrav.

Undersökningen belyser frågeställningar som

  • Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott?
  • Är man olika trygg beroende på om man bor i en storstad eller på landsbygden?
  • Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?

Fakta om publikationen

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Maria Molin, Sofie Lifvin och Åsa Irlander Strid

ISBN: 978-91-88599-19-3
urn:nbn:se:bra-857

Kundkorg

Summa: