Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Slutrapport

Från juli 2012 och tre år framåt bedrev Polisen ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det är relativt ovanligt i Sverige med kameraövervakning på allmän plats och i detta projekt var också förutsättningarna för övervakningen ovanligt bra. Dels hade man tillgång till modern och bra teknik, dels var övervakningen aktiv. Det innebar att polisen övervakade kameramonitorerna i realtid och samarbetade med kollegor och ordningsvakter som arbetade på de två platserna. Ambitionen var att brottsligheten på platserna skulle minska, att tryggheten skulle öka och att kamerabilder skulle vara till nytta i brottsutredningar.

Fler rapporter i serien

Brå har utvärderat projektet och sammanfattar resultaten i denna slutrapport. År 2013 och 2014 gav Brå ut del 1 och del 2 av rapporterna:

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund, Stina Holmberg
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 44

Rapport: 2015:21

ISBN 978-91-87335-55-6
URN:NBN:SE:BRA-624

Kundkorg

Summa: