Omslaget till rapporten Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen

Kameraövervakning på
Stureplan och Medborgarplatsen

Delrapport 2

Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Brå utvärderar kameraförsöket i tre delrapporter; en efter varj år som kamerorna varit i bruk. Detta är den andra delrapporten och i den beskrivs:

  • hur personer som vistas på platserna upplever dem (jämför med hur de upplevde dem för ett år sedan)
  • hur brottsutvecklingen på platserna sett ut de senaste åren
  • hur Polisen har arbetat med kamerorna
  • hur användbart material från kamerorna har varit i utredningar.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Kindgren, Fredrik Marklund
Publikationsår: 2014
Antal sidor: 82

Rapport: 2014:12
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-27-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-555

Kundkorg

Summa: