Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet (kortversion)

En rapport om välfärdsbrott med felaktiga fakturor.

Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Kortversion av rapport 2015:8

Rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdsystemet. En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg (2015:8) presenteras här i en förkortad version med fokus på intygen, intygsgivarna, gärningspersonerna, kontroll och förebyggande förslag. Den präglas av ett systemperspektiv på felaktiga utbetalningar, och syftet med undersökningen är att studera helheten, att se hur välfärdssystemets myndigheter är beroende av varandra och vad det får för konsekvenser för att förebygga och bekämpa brott. Fokus ligger på felaktig intyg som används för att begå vad som här kallas välfärdsbrott – bidragsbrott och bedrägerier mot de myndighete som ingår i studien.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Nicole Thorell och Lars Korsell
Publikationsår: 2015

Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-51-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-611

Kundkorg

Summa: