Polisers syn på utredning av mängdbrott

Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”

I detta, den andra rapporten om satsningen på fler poliser, ges en närmare bild av hur polisen själva ser på vilka problem och vilka möjligheter till förbättringar som finns inom den brottsutredande verksamheten.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vad säger poliserna själva?

Syftet med den här rapporten är att lyssna på vad anställda inom polisen själva anser står i vägen för en ökad personuppklaring av främst mängdbrott, oberoende av satsningen. Vad ser de för hinder och problem i arbetet? Här avses både sådana problem som de anser har förvärrats på senare år och problem som funnits under längre tid.

Rapporten belyser brottsutredningsprocessen från anmälan till slutredovisning. Fokus ligger på mängdbrott, eftersom de utgör stommen i polisens verksamhet – och har lägst uppklaring. Resultaten bygger främst på en enkätstudie som skickades till 1 203 polisanställda i fyra län, där totalt 656 poliser med olika funktioner svarat på en rad frågor. Vi har också gjort deltagande observationer, intervjuer och en analys av registerdata.

Övrigt material kring rapporten

Övriga rapporter om satsningen på fler poliser

Fakta om publikationen

Författare: Anna-Lena Beutgen, Anna Eksten, Linnea Littmann
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 128

Rapport: 2013:20
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-16-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-526

Kundkorg

Summa: