Polisers syn på brottsförebyggande arbete

Uppdraget ”Satsningen på fler poliser”

Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Vad säger poliserna själva?

Studien bygger på en större grupp polisers uppfattningar om och synpunkter på det brottsförebyggande arbetet. I två olika enkätundersökningar har nästan 350 polisanställda - närpolischefer och poliser i yttre tjänst - bland annat svarat på vilka problem de anser vara störst och vilka förbättringsmöjligheter de ser.

Övrigt material kring rapporten

Övriga rapporter om satsningen på fler poliser

Fakta om publikationen

Författare: Emma Patel
Publikationsår: 2013
Antal sidor: 84

Rapport: 2013:21
Publikationsnummer: ISBN 978-91-87335-17-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-526

Kundkorg

Summa: