Rapportomslag Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Bedömningar av brottslighetens omfattning är en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgifter. Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975—2007.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Uppgifter om de vanligaste brottstyperna

I genomgången utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygghetsundersökning (NTU) och andra kompletterande datakällor. Årets rapport innehåller även ett fördjupningsavsnitt som behandlar fem särskilt angelägna frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, kvinnors brottslighet och jämförelser av brottsligheten i olika länder.

Fakta om publikationen

Redaktör: Louise Ekström
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:23
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-15-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-311

Kundkorg

Summa: