Kriminalvårdens frivårdsarbete

Brå ska utvärdera lagändringarna som rör återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning och inför frigivning samt utökat kontroll och stöd vid skyddstillsyn.

Brå ska på uppdrag av regeringen utvärdera lagändringarna om förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning (prop. 2018/19:77) samt utökade kontroll- och stödmöjligheter vad det gäller skyddstillsynsdömda (prop. 2020/21:85) liksom utökade krav på deltagande i återfallsförebyggande åtgärder inför frigivning (prop. 2020/21:18). I uppdraget ingår bland annat att studera hur Kriminalvården har arbetat för att implementera förändringarna och i vilken utsträckning och under vilka omständigheter åtgärderna har tillämpats samt vad de har innehållit. Utifrån uppföljningens resultat ska Brå analysera om åtgärderna har haft någon påverkan på återfall i brott.

Redovisas senast den 18 september 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Kriminalvården och övriga delar av rättsväsendet, kommuner, forskare och allmänhet.
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025