Brottslighetens koncentration till tonåren

Brå ska ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagande fördelas över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare.

Ett väletablerat forskningsresultat i kriminologin är att brottsdeltaganden vanligtvis dyker upp i nedre tonåren och är som vanligast under de senare tonåren. Brottsdeltagandet för de flesta lagöverträdare minskar sedan kraftigt och fortsätter att sjunka med stigande ålder. Samtidigt visar forskning att det finns en mindre grupp barn som tidigt börjar med brott, och sedan fortsätter med det under lång tid.

Genom att göra en sammanställning av forskningsresultat ska Brå ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagandet fördelas över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare. Dessa kunskaper har stor potentiell betydelse när det gäller centrala kriminalpolitiska frågor om hur samhällets brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder kan inriktas för att effektivt möta de olika behov som finns i arbetet mot olika delar av gruppen unga lagöverträdare.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Regeringen, politiker, brottsförebyggande aktörer och andra aktörer som arbetar med åtgärder för unga lagöverträdare.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.