Barn och unga i kriminella nätverk

Brå genomför, på uppdrag av regeringen, en studie av relationen mellan äldre och yngre i kriminella nätverk.

Undersökningen ska visa hur unga initialt kommer in i kriminella nätverk, vilka arbetsuppgifter de får, vilka ålderbaserade hierarkier och strukturer som finns i kriminella miljöer samt vilka incitament äldre personer har när det gäller att utnyttja barn och unga. Studien bygger på gärningspersonsintervjuer, genomgångar av ärendeakter och underrättelsematerial samt på redovisning av registerdata.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, myndigheter inom rättsväsendet, myndigheter på det sociala området, kommuner samt organisationer (till exempel avhopparverksamheter) som verkar för att minska barns och ungas utsatthet och fortsatta brottslighet.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023