Resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott

Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda.

Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt öka antalet anställda med 10 000 fram till och med år 2024. Brå har fått i upp- drag
av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Det här delprojektet svarar mot uppdraget att analysera resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott med ett särskilt fokus på grova brott som har kopplingar till organiserad brottslighet. Inom ramen för det här projektet görs också en fördjupning av polisens satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer, där mäns våld mot kvinnor är en delmängd.

Redovisning: Senast den 18 oktober 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och andra myndigheter inom rättsväsendet, framför allt Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024