Polisens arbete med profilering och likabehandling

Polismyndigheten har identifierat ett behov av att belysa frågan om hur polisen arbetar med och hanterar frågan om profilering ur flera perspektiv. Myndigheten har också sett ett behov av att en oberoende part studerar och värderar hur man i organisationen arbetar med likabehandling.

På förfrågan ska Brå genomföra en studie om polisens arbete med profilering och likabehandling. Det övergripande målet med studien är att ge ett underlag inför det fortsatta utvecklingsarbetet inom Polismyndigheten.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen, riksdagen, kommuner och rättsväsendet samt forskare och civilsamhällesorganisationer.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2023

Det här uppdraget är avslutat och finns i redovisat i rapporten nedan.